לקוחותינו בעבר ובהווה-רשימה חלקית

"מים שקטים תקשורת" מעניקה שירותי ייעוץ מקצועיים ללקוחות ממגוון תחומים: התחום הציבורי, המשפטי, התרבותי, עמותות, ארגונים ועוד.

יחד עם כל לקוח ולקוח נבנית האסטרטגיה ובעקבותיה תוכנית הפעולה, אותה אנו מוצאים לאור בשיתוף פעולה ובעדכון שוטף עם הלקוחות